تلگرام

اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شایسته‌گزینی مدیران


‌گروه فناوری اطلاعات ــ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف شایسته‌گزینی مدیران، فراخوانی را برای جذب معاون مقررات‌گذاری و کسب و کار‌های فرهنگی و رییس گروه برنامه‌ریزی و نظارت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال منتشر کرد.

تبليغ

به گزارش ایکنا؛ به‌نقل از روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف شایسته‌گزینی مدیران، فراخوانی را برای جذب معاون مقررات‌گذاری و کسب و کار‌های فرهنگی و رییس گروه برنامه‌ریزی و نظارت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال منتشر کرد.
در متن این فراخوان آمده است:

«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد برای جذب شایسته‌ترین مدیران در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، نسبت به جذب معاون مقررات گذاری و کسب و کار‌های فرهنگی و رییس گروه برنامه‌ریزی و نظارت از میان افراد رسمی و پیمانی دستگاه‌های دولتی اقدام کند».

واجدین شرایط تا 31 خردادماه جاری، می‌توانند به سایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به نشانی https://www.saramad.ir مراجعه و فرم متقاضیان را تکمیل و اطلاعات و سوابق خود را بارگزاری کنند.
براساس این فراخوان تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات نظام تنظیم گری کسب و کار‌های فرهنگی و رتبه بندی محصولات و فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی، شناسایی و ساماندهی نشر دیجیتال و تنظیم مقررات برای موسسات، فعالان و آثار فرهنگی و هنری در فضای مجازی و ایجاد و تقویت زمینه‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی اهم وظایف مورد انتظار معاون مقررات گذاری و کسب و کار‌های فرهنگی ذکر شده است.

همچنین نظارت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﮐﺰ، بهبود مستمر وضعیت ساختاری، نظارت بر اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و آﺛﺎر، ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎتﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮی و رﺳﺎﻧﻪ‌ای دﯾﺠﯿﺘﺎل، اﺑﺰارﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﻋﻄﺎی آن‌ﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦﻣﺮﺑﻮط و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ از‌جمله وظایف رییس گروه برنامه‌ریزی و نظارت است.
انتهای پیام


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ