ایسنا قایقرانی 107

مهر قایقرانی 101

شبکه ورزش قایقرانی 56

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 68

ایسنا قایقرانی 97

طرفداری قایقرانی 121

مهر قایقرانی 61

ایسنا قایقرانی 61

شبکه ورزش قایقرانی 59

فانوس نیوز قایقرانی 54

ایرنا قایقرانی 57

تسنیم قایقرانی 48

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 62

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 60

ورزش 3 قایقرانی 59

ایرنا قایقرانی 53

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 56

ایسنا قایقرانی 63