ایسنا قایقرانی 90

مهر قایقرانی 70

شبکه ورزش قایقرانی 47

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 54

ایسنا قایقرانی 77

طرفداری قایقرانی 95

مهر قایقرانی 52

ایسنا قایقرانی 45

شبکه ورزش قایقرانی 37

فانوس نیوز قایقرانی 45

ایرنا قایقرانی 46

تسنیم قایقرانی 34

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 48

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 49

ورزش 3 قایقرانی 39

ایرنا قایقرانی 40

باشگاه خبرنگاران قایقرانی 46

ایسنا قایقرانی 43