تصاویر: سیل سوسنگرد از نمایی دیگر...


تصاویر هوایی از سیل اخیر در سوسنگرد... در شهر سوسنگرد استان خوزستان سیلاب‌های ناشی از افزایش آب رودخانه و خروجی آب از سد‌ها خسارت‌هایی به منازل و زمین‌های کشاورزی این شهرستان وارد کرده است.تبليغ
تبليغ