دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه هنوز در خروجی های محدوده زوج و فرد دوربین وجود ندارد گفت: واقعا دلیل اصرار برخی افراد برای اخذ عوارض زوج و فرد برای ما حل نشده است و ظاهرا ماجرای کسری درآمد ناشی از اجرای طرح درمیان است.

به گزارش خبرگزاری موج ، محمد علی کرونی دبیر کمیسیون حمل ونقل ترافیک اعلام کرد: متاسفانه مصوبه شورا در مورد طرح و ترافیک بد اجرا شد و حتی وجوه مثبت طرح را زیر سوال برد.

وی با اشاره به این که هنوز هم در خروجی‌های محدوده زوج و فرد دوربین نداریم گفت: کماکان از تمامی ترددکنندگان در این محدوده به یک میزان عوارض کسر می‌شود و این مصداق بارز بی عدالتی است . البته اطلاع رسانی معاونت حمل ونقل ترافیک خوب نیست

به گفته دبیر کمیسیون عمران وحمل ونقل شورای شهر تهران مردم از کسر عوارض تردد در محدوده زوج و فرد گله مند هستند واقعاً در این خصوص پاسخی برای آنها نداریم جز اینکه حوصله کنند و منتظر نظر مراجع نظارتی و قضائی باشند .

کرونی با اشاره به اعتراض وتجمع روز گذشته رانندگان اتوبوس در مقابل شورا گفت :موضوع عدم اجرای مصوبه شوراست. معاونت حمل و نقل ترافیک مدتی است به خودروهای پلاک ع قول می‌دهد که عوارض تردد در محدوده را با تخفیف برایشان حساب می‌کند درصورتی که این موضوع محقق نشده است. متأسفانه دارندگان این گروه از خودروها را به شورا ارجاع می‌دهند در مجموع مبلغی حدود ۱ میلیارد تومان برای خودروهای پلاک ع عوارض صادر شده است.