نخستین نشست شورای فرهنگی،هنری کانون استان در سال 98


نخستین نشست شورای فرهنگی کانون اصفهان با حضورمدیر کل و اعضای شورا با موضوع پیش بینی وتبین برنامه های سال 1398 برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، نخستین نشست شورای فرهنگی،هنری کانون در سال جدید با حضور مدیرکل و سایر همکاران برگزار شد.

در ادامه هریک از واحد های کارشناسی فرهنگی، هنری ،ادبی و آموزش دیدگاه های خود را درباره برنامه های سال 98 اعلام کردند و گزارش عملکرد واحدها از دیگر موضوعاتی بود که درنخستین نشست شورای فرهنگی کانون پرورش فکری استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، نخستین نشست شورای فرهنگی،هنری کانون در سال جدید با حضور مدیرکل و سایر همکاران برگزار شد.

در ادامه هریک از واحد های کارشناسی فرهنگی، هنری ،ادبی و آموزش دیدگاه های خود را درباره برنامه های سال 98 اعلام کردند و گزارش عملکرد واحدها از دیگر موضوعاتی بود که درنخستین نشست شورای فرهنگی کانون پرورش فکری استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/


تبليغ
تبليغ