هیچ قدرتی قادر به دیکته کردن خواسته‌های خود به ملت ایران نیست


لاهیجان- فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به قدرت ایران در منطقه، گفت: هیچ قدرتی در جهان قادر به دیکته کردن خواسته‌های خود به ملت ایران نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعبداله پور در راهپیمایی 22بهمن لاهیجان با اشاره به اینکه امروز هرکس دم از اختلاف می‌زند عامل دشمن است، اظهارکرد: انقلاب ایران نخستین انقلابی است که در قرن اخیر به چهل سالگی رسیده و تا امروز تنها نظام سلطه ناپذیر در جهان باشد.

سردار عبدالله‌پور با اشاره به ترور ۱۷هزار از بهترین جوانان این کشور و دانشمندان هسته‌ای توسط منافقین، افزود: این ملت فشارهای اقتصادی را تحمل کرده و به مسئولان فرصت دادند ولی گاهی این مسئولان قدردان نیستند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور جوانان در مراسم جهانی اربعین حسینی، گفت: بیش از دو میلیون نفر از جوانان ایرانی با هزینه شخصی به سفر اربعین رفتند و آن حادثه را رقم زدند این نشان از رویش‌های انقلاب اسلامی در میان نسل‌ها جوان است.

سردار عبدالل‌ه‌پور با اشاره به شکست‌های متعدد آمریکا در سطح منطقه، تاکیدکرد: آمریکا خود را ابرقدرت و صاحب اراده می داند داعش را به وجود آورد تا حکومت سوریه را نابود کند، یمن را در جبهه خود نگهدارد اما نتوانستند. امروز آمریکایی‌ها مجبورند در خلیج فارس با ما فارسی صحبت کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان ادامه داد: ترامپ می گوید ایرانی‌ها باید نقش خود را در منطقه کم کنند اما همین مقام آمریکایی از سوی دیگر از ما می خواهد قدرت موشکی خود را کم کنیم.

سردار عبدالله‌پور یادآورشد: اگر آمریکا امروز کوچکترین اشتباهی در منطقه داشته باشد باید به دنبال صنعت تابوت‌سازی برای جمع کردن اجساد سربازان خود برود. هیچکس نمی‌تواند خواسته خود را به ملت بزرگ ایران دیکته کند.

وی با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته دشمن سخت‌ترین توطئه‌ها علیه این ملت انجام داده ولی هیچکدام به نتیجه نرسیده است، افزود: طراحی آشوب‌های سال گذشته که دشمن با همه مخالفان نظام متحد شده بود نیز با حضور حماسی مردم به نتیجه نرسید.

فرمانده سپاه قدس گیلان به دستاوردهای منطقه ای انقلاب اسلامی نیز اشاره و تصریح کرد: بیداری ملت‌های منطقه یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است، فلسطینی که تا دیروز سنگ داشت امروز موشک دارد و جنگ های اسرائیل علیه این ملت دو روزه شده است.

وی با بیان اینکه تمام انقلاب‌ها دچار آفت شده‌اند، گفت: اگر هوشیار و با بصیرت نباشیم انقلاب اسلامی ایران نیز توسط منافقین، خسته شده‌ها، نفوذی‌ها و انسان‌هایی که تاب مقاومت ندارند به نابودی کشیده خواهد شد.

سردار عبدالله پور با اشاره به اهمیت وحدت در کشور، اظهارکرد: امروز نظام جهانی به محوریت شیطان بزرگ جبهه تشکیل داده است و ما نیز باید در برابر آنها جبهه‌ای با محوریت خداوند تحت زعامت ولی فقیه تشکیل دهیم.


به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعبداله پور در راهپیمایی 22بهمن لاهیجان با اشاره به اینکه امروز هرکس دم از اختلاف می‌زند عامل دشمن است، اظهارکرد: انقلاب ایران نخستین انقلابی است که در قرن اخیر به چهل سالگی رسیده و تا امروز تنها نظام سلطه ناپذیر در جهان باشد.

سردار عبدالله‌پور با اشاره به ترور ۱۷هزار از بهترین جوانان این کشور و دانشمندان هسته‌ای توسط منافقین، افزود: این ملت فشارهای اقتصادی را تحمل کرده و به مسئولان فرصت دادند ولی گاهی این مسئولان قدردان نیستند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور جوانان در مراسم جهانی اربعین حسینی، گفت: بیش از دو میلیون نفر از جوانان ایرانی با هزینه شخصی به سفر اربعین رفتند و آن حادثه را رقم زدند این نشان از رویش‌های انقلاب اسلامی در میان نسل‌ها جوان است.

سردار عبدالل‌ه‌پور با اشاره به شکست‌های متعدد آمریکا در سطح منطقه، تاکیدکرد: آمریکا خود را ابرقدرت و صاحب اراده می داند داعش را به وجود آورد تا حکومت سوریه را نابود کند، یمن را در جبهه خود نگهدارد اما نتوانستند. امروز آمریکایی‌ها مجبورند در خلیج فارس با ما فارسی صحبت کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان ادامه داد: ترامپ می گوید ایرانی‌ها باید نقش خود را در منطقه کم کنند اما همین مقام آمریکایی از سوی دیگر از ما می خواهد قدرت موشکی خود را کم کنیم.

سردار عبدالله‌پور یادآورشد: اگر آمریکا امروز کوچکترین اشتباهی در منطقه داشته باشد باید به دنبال صنعت تابوت‌سازی برای جمع کردن اجساد سربازان خود برود. هیچکس نمی‌تواند خواسته خود را به ملت بزرگ ایران دیکته کند.

وی با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته دشمن سخت‌ترین توطئه‌ها علیه این ملت انجام داده ولی هیچکدام به نتیجه نرسیده است، افزود: طراحی آشوب‌های سال گذشته که دشمن با همه مخالفان نظام متحد شده بود نیز با حضور حماسی مردم به نتیجه نرسید.

فرمانده سپاه قدس گیلان به دستاوردهای منطقه ای انقلاب اسلامی نیز اشاره و تصریح کرد: بیداری ملت‌های منطقه یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است، فلسطینی که تا دیروز سنگ داشت امروز موشک دارد و جنگ های اسرائیل علیه این ملت دو روزه شده است.

وی با بیان اینکه تمام انقلاب‌ها دچار آفت شده‌اند، گفت: اگر هوشیار و با بصیرت نباشیم انقلاب اسلامی ایران نیز توسط منافقین، خسته شده‌ها، نفوذی‌ها و انسان‌هایی که تاب مقاومت ندارند به نابودی کشیده خواهد شد.

سردار عبدالله پور با اشاره به اهمیت وحدت در کشور، اظهارکرد: امروز نظام جهانی به محوریت شیطان بزرگ جبهه تشکیل داده است و ما نیز باید در برابر آنها جبهه‌ای با محوریت خداوند تحت زعامت ولی فقیه تشکیل دهیم.

کد خبر 4539456


تبليغ