همشهری چهره‌های سیاسی 26

صراط چهره‌های سیاسی 45

همشهری چهره‌های سیاسی 38

خبرآنلاین چهره‌های سیاسی 39

آفتاب نیوز چهره‌های سیاسی 26

خبرآنلاین چهره‌های سیاسی 35

تقریب چهره‌های سیاسی 65

صراط چهره‌های سیاسی 51

باشگاه خبرنگاران چهره‌های سیاسی 75

همشهری چهره‌های سیاسی 47

رکنا چهره‌های سیاسی 24

مشرق نیوز چهره‌های سیاسی 32

برنا چهره‌های سیاسی 35

خبرآنلاین چهره‌های سیاسی 29

شهرآرا نیوز چهره‌های سیاسی 47

همشهری چهره‌های سیاسی 37

باشگاه خبرنگاران چهره‌های سیاسی 154

خبرآنلاین چهره‌های سیاسی 34

همشهری چهره‌های سیاسی 41

خبرآنلاین چهره‌های سیاسی 58

باشگاه خبرنگاران چهره‌های سیاسی 45

رادیو اسپوتنیک چهره‌های سیاسی 66

ایران بانو چهره‌های سیاسی 261

نامه نیوز چهره‌های سیاسی 161

فردانیوز چهره‌های سیاسی 76