پارسینه تنیس 211

تسنیم تنیس 79

فانوس نیوز تنیس 69

ایسنا تنیس 88

صداوسیما تنیس 80

تسنیم تنیس 54

ایسنا تنیس 59

بانک ورزش تنیس 71

مشرق نیوز تنیس 79

فانوس نیوز تنیس 67

تسنیم تنیس 68