طلا تنیس 11

پارسینه تنیس 297

تسنیم تنیس 147

فانوس نیوز تنیس 141

ایسنا تنیس 138

صداوسیما تنیس 138

تسنیم تنیس 102

ایسنا تنیس 113

بانک ورزش تنیس 121

مشرق نیوز تنیس 125

فانوس نیوز تنیس 145

تسنیم تنیس 160

همشهری تنیس 120