صدای ایران آسیا 9

تقریب افغانستان 11

جام نیوز افغانستان 43

صداوسیما افغانستان 67

فردانیوز افغانستان 23

افکارنیوز کره شمالی 60

سرمایه‌داری آسیا 54

افکارنیوز افغانستان 50

همشهری آسیا 53

اقتصاد آنلاین افغانستان 46

ایکنا افغانستان 75

فردانیوز افغانستان 63

رکنا کره شمالی 139

رکنا افغانستان 69

موج افغانستان 36

فردانیوز آسیا 75

صداوسیما آسیا 91

شبستان آسیا 130

مشرق نیوز کره شمالی 83

توریسم آنلاین آسیا 157

توریسم آنلاین آسیا 94

توریسم آنلاین آسیا 114

توریسم آنلاین آسیا 101