ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایرنا فرهنگی و هنری 0

شفاف سیاسی 0

اتاق خبر24 اجتماعی 0

ستاره گوناگون 0

تابناک اقتصادی 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

موج گوناگون 1

موج گوناگون 1

مهر بوشهر 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

الف بین‌الملل 0

ایسنا سیاسی 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1