سازش در 3 پرونده مالی به مبلغ 295 میلیون ریال در شورای حل اختلاف پردیس


سه فقره پرونده مالی به ارزش 295 میلیون ریال در شورای حل اختلاف شهرستان پردیس با سازش مختومه شد.

سه فقره پرونده مالی به ارزش ۲۹۵ میلیون ریال در شورای حل اختلاف شهرستان پردیس با سازش مختومه شد.

به گزارش ایلنا، سه فقره پرونده با موضوع مطالبه وجه طلب و اجور معوقه جمعاً به مبلغ ۲۹۵ میلیون ریال در شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان پردیس با تلاش اعضاء آن شعبه با صلح و سازش مختومه شد.


تبليغ

بيشترين بازديد امروز در گروه گوناگون

تبليغ