جای گل دیدار روی تو عزیز دل خوش است


جای گل دیدار روی تو عزیز دل خوش است گر شوم مهمان تو با حق آب و گل خوش است با بنان آه ای الهه خواندن نازت چه سود...؟! می کند گر این دل دیوانه ام دل دل خوش است دوستت دارم پریشان موی گندم گونه ات!شاعر:سید مهدی نژاد هاشمی


جای گل دیدار روی تو عزیز دل خوش است
گر شوم مهمان تو با حق آب و گل خوش است

با بنان آه ای الهه خواندن نازت چه سود ...؟!
می کند گر این دل دیوانه ام دل دل خوش است

دوستت دارم پریشان موی گندم گونه ات!
می وزد تا می شود حلال هر مشکل خوش است

یا تماشا کن مرا یا اینکه دشنامم بده
گرچه سهم از تو با آه ای دل غافل خوش است

موج در موج غمت سینه به سینه بی هوا
با تو رفتن زیر باران بر لب ساحل خوش است

از دل تنگ من و تو می شود دیوار ساخت
فکر پرواز از درو دیوار بی حاصل خوش است


با نسیم صبح دم گاهی بیا تا این طرف
بوسه ای از جانب تو گرم و ناغافل خوش است

#سید_مهدی_نژاد_هاشمی


تبليغ