نقش پررنگ کانون در فعالیت‌های علمی و فرهنگی استان اردبیل


مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل گفت: با عنایت به اینکه توان تخصصی ناشی از آموزش‌های سیستمی به کودکان و نوجوانان باید نمود بیشتری داشته باشد، در برنامه‌های مختلفی که در حوزه‌های فرهنگی، هنری و ادبی در استان صورت می‌گیرد، کانون نقش برجسته‌ای دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان اردبیل، زعفر احدزاده در بازدید از مراکز فرهنگی هنری شهرستان‌های اردبیل و مشگین شهر، تصریح کرد: با توجه به تأکید مقام عالی استان بر پروژه فرهنگی- گردشگری زمستان بیدار و لزوم همکاری تمامی نهادها، کانون پرورش فکری استان نقش پررنگی در اجرای این برنامه در شهرستان‌ها دارد و قسمت داوری و ارزیابی برخی فعالیت‌های رقابتی این جشنواره را مربیان کانون بر عهده‌دارند و قسمتی از امور اجرایی مربوط به حوزه کودک و نوجوان را نیز اعضای کانون مدیریت می‌کنند.

وی در خصوص نقش برجسته کارشناسان و مربیان کانون در فعالیت‌های برون‌سازمانی فرهنگی، افزود: داوری فعالیت‌های فرهنگی و هنری مربیان مهدهای کودک استان را که توسط اداره کل بهزیستی استان برگزار می‌شود، کارشناسان کانون استان انجام خواهند داد که حاکی از توان علمی و تخصصی ارزنده آن‌ها است.

مدیرکل کانون استان در پایان خاطرنشان کرد: در کنار آموزش‌های تخصصی و سیستمی در حوزه‌های مختلف هنری، ادبی و علمی خاص کودکان و نوجوانان، برونداد و نتایج چنین تخصصی را برای معرفی به جامعه هدف استان، در قالب همکاری‌های بین سازمانی و باهدف نهادینه‌سازی جایگاه والای کانون در حوزه فرهنگی با نهادهای دیگر انجام می‌دهیم و سازمان‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهزیستی، آموزش‌وپرورش، محیط‌زیست، هواشناسی و جهاد کشاورزی از نهادهای همکار در این زمینه است.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون استان اردبیل، زعفر احدزاده در بازدید از مراکز فرهنگی هنری شهرستان‌های اردبیل و مشگین شهر، تصریح کرد: با توجه به تأکید مقام عالی استان بر پروژه فرهنگی- گردشگری زمستان بیدار و لزوم همکاری تمامی نهادها، کانون پرورش فکری استان نقش پررنگی در اجرای این برنامه در شهرستان‌ها دارد و قسمت داوری و ارزیابی برخی فعالیت‌های رقابتی این جشنواره را مربیان کانون بر عهده‌دارند و قسمتی از امور اجرایی مربوط به حوزه کودک و نوجوان را نیز اعضای کانون مدیریت می‌کنند.

وی در خصوص نقش برجسته کارشناسان و مربیان کانون در فعالیت‌های برون‌سازمانی فرهنگی، افزود: داوری فعالیت‌های فرهنگی و هنری مربیان مهدهای کودک استان را که توسط اداره کل بهزیستی استان برگزار می‌شود، کارشناسان کانون استان انجام خواهند داد که حاکی از توان علمی و تخصصی ارزنده آن‌ها است.

مدیرکل کانون استان در پایان خاطرنشان کرد: در کنار آموزش‌های تخصصی و سیستمی در حوزه‌های مختلف هنری، ادبی و علمی خاص کودکان و نوجوانان، برونداد و نتایج چنین تخصصی را برای معرفی به جامعه هدف استان، در قالب همکاری‌های بین سازمانی و باهدف نهادینه‌سازی جایگاه والای کانون در حوزه فرهنگی با نهادهای دیگر انجام می‌دهیم و سازمان‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهزیستی، آموزش‌وپرورش، محیط‌زیست، هواشناسی و جهاد کشاورزی از نهادهای همکار در این زمینه است.تبليغ
تبليغ