ایسنا بوشهر 1

دانا فرهنگی و هنری 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 1

فردانیوز فرهنگی و هنری 3

صداوسیما گوناگون 2

صراط فرهنگی و هنری 0

صدای ایران گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 6

دانا فرهنگی و هنری 0

رکنا گوناگون 0

دانا فرهنگی و هنری 2

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 0

رکنا گوناگون 4

فردانیوز چندرسانه ای 1

دانا فرهنگی و هنری 0

صراط فرهنگی و هنری 3

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 1

عصرایران سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 7

پارسینه اجتماعی 6

پارسینه اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 2

پارسینه اجتماعی 2