ایرنا آذربایجان شرقی 13

ایرنا گیلان 2

ایرنا بوشهر 2

ایرنا بوشهر 8

شبستان اجتماعی 1

موج گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

ایرنا خراسان شمالی 2

مهر خراسان شمالی 2

ایرنا کرمان 0

ایرنا آذربایجان غربی 6

افکارنیوز گوناگون 1

صداوسیما اجتماعی 0

مهر محیط زیست 5

ایرنا تهران 2

ایرنا اردبیل 3

مهر شهری 0

مهر اجتماعی 0

تابناک اقتصادی 0

ایرنا محیط زیست 7

صداوسیما اجتماعی 1

مهر شهری 4

ایرنا لرستان 2

ایرنا البرز 1

ایرنا محیط زیست 13