ایرنا شطرنج 92

تسنیم شطرنج 102

صدای ایران شطرنج 91

ورزش 3 شطرنج 104

باشگاه خبرنگاران شطرنج 110

تسنیم شطرنج 79

ایران اکونومیست شطرنج 77

باشگاه خبرنگاران شطرنج 96

صداوسیما شطرنج 85

ورزش 3 شطرنج 80

باشگاه خبرنگاران شطرنج 143

ایسنا شطرنج 78

تسنیم شطرنج 78