آفتاب نیوز سیاسی 0

عصرایران سیاسی 0

عصرایران سیاسی 0

رادیو اسپوتنیک سیاسی 3

رادیو اسپوتنیک سیاسی 0

فارس سیاسی 0

فارس سیاسی 1

صداوسیما سیاسی 1

خبرآنلاین سیاسی 1

خبرآنلاین سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 1

مهر مجلس 0

ایمنا سیاسی 0

ایمنا سیاسی 1

شبستان سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

شبستان سیاسی 1

مشرق نیوز سیاسی 0

مهر سیاسی 0