هشتمین نمایشگاه بازی و اسباب بازی


هشتمین نمایشگاه بازی و اسباب‌بازی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون در خیابان حجاب تهران پذیرای خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان علاقه‌مند است.


هشتمین نمایشگاه بازی و اسباب بازی

هشتمین نمایشگاه بازی و اسباب‌بازی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون در خیابان حجاب تهران پذیرای خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان علاقه‌مند است.

تبليغ
تبليغ