به گزارش افکارنیوز،

مارک اسپر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا پس از ورود به بروکسل برای شرکت در نشست ناتو گفت آمریکا به دنبال بستن درب درگیری باایران و باز کردن درب دیپلماسی با این کشور است.

اخبار سیاسی_او افزود قصد دارد در این نشست به متحدان آمریکا اطمینان خاطر دهد که واشنگتن به دنبال درگیری با ایران نیست.

اسپر همچنین گفت: رئیس‌جمهور به صراحت حرفش را زده است، ما به دنبال راه حل دیپماتیک هستیم. به دنبال درگیری با ایران نیستیم.

سرپرست وزارت دفاع آمریکا هدف سیاست‌های این کشور را دست یافتن به «یک توافق جدید و بهتر از توافق قبلی با ایران» عنوان کرد.