چهره زیبای ماه چهره خلیلی در جشن تولد پسرش پرواز!

منبع خبر / آرگا / عکس / 4 روز پیش

ماه چهره خلیلی به مناسبت روز تولد پسرش در فضای اینستاگرام متنی نیز منتشر کرد. خلیلی در اینستاگرام نوشت: ***** امروز برایم تکرار آن روز فراموش نشدنی ست روزی که دلم گواهی می داد اتفاقی ویژه خواهد افتاد فرشته ای پرواز کنان از آسمان فرود آمد و دنیا صدای گریه ی کودکی را شنید که امروز تنها بهانه ی من برای خندیدن است پرواز عزیزم تولدت مبارک The...

ماه چهره خلیلی به مناسبت روز تولد پسرش در فضای اینستاگرام متنی نیز منتشر کرد. خلیلی در اینستاگرام نوشت:

*****

امروز برایم تکرار آن روز فراموش نشدنی ست
روزی که دلم گواهی می داد اتفاقی ویژه خواهد افتاد
فرشته ای پرواز کنان از آسمان فرود آمد
و دنیا صدای گریه ی کودکی را شنید
که امروز تنها بهانه ی من برای خندیدن است

پرواز عزیزم تولدت مبارک

منبع : آرگاتبليغ
تبليغ