بی بی چک با یک خط، نشانه بارداری است؟


 من در بهمن ماه بود که رابطه داشتم گفتند احتمال بارداری خیلی بعید است. منبع شاید دیگر مطالب روژان را هم دوست داشته باشید نوشته بی بی چک با یک خط، نشانه بارداری است؟ اولین بار در روژان آموزش ، سلامت، مطالب سینما و فناوری. پدیدار شد.


من در بهمن ماه بود که رابطه داشتم گفتند احتمال بارداری خیلی بعید است.

منبع

شاید دیگر مطالب روژان
را هم دوست داشته باشیدتبليغ
تبليغ