عکس/ جلسه شورای عالی آب


صبح دوشنبه 26 فروردین ماه جلسه شورای عالی آب با حضور معاون اول رییس جمهوری ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر نیرو و تنی چند از مسولین کشور ، برگزار شد.تبليغ
تبليغ