مشهورترین دروازه تهران در یک قرن پیش +عکس


عکسی که در اینجا می بینید، دروازه دولت تهران را در سال 1285 خورشیدی نشان می دهد. این دروازه در زمره شش دروازه نخست تهران قرار دارد و در دوره فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شده است.

منبع: عکس‌های زیرخاکی

تبليغ
تبليغ