خاتمی هم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کرد+تصویر


صدای ایران (/) - محمد رضا خاتمی در راهپیمایی 22 بهمن: مردم نشان دادند که به اصل...

صدای ایران - محمد رضا خاتمی در راهپیمایی 22 بهمن: مردم نشان دادند که به اصل انقلاب و نظام وفادار هستند.


تبليغ
تبليغ