شمانیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 4

پارسینه ورزشی 3

جماران گوناگون 6

اقتصاد آنلاین گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

جماران گوناگون 4

نود تي وي ورزشی 4

طرفداری ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 5

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

طرفداری ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 4

شمانیوز ورزشی 4