ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

نامه نیوز چندرسانه ای 0

خبرآنلاین ورزشی 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

ایرنا ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

صدای ایران گوناگون 4

مشرق نیوز ورزشی 5

ایسنا ورزشی 7

صراط ورزشی 1

آفتاب نیوز ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

ورزش 3 ورزشی 1

فردانیوز ورزشی 1

مهر فوتبال داخلی 4

طلا ارز و طلا 4

ایرنا ورزشی 4

خبرآنلاین ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

ایرنا ورزشی 6

صراط ورزشی 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 5

سیمرغ گوناگون 8