مهر مازندران 0

مهر مازندران 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

نامه نیوز ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 5

موج گوناگون 5

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

پارسینه ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 3

خبرآنلاین ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

ایران اکونومیست ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 3

ایلنا گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0