باشگاه خبرنگاران سلامت 2

پارسینه اجتماعی 0

تابناک اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران علمی 1

عصرایران اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

عصرایران اجتماعی 0

فردانیوز اقتصادی 2

افکارنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 2

باشگاه خبرنگاران علمی 2

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

برنا گوناگون 1

آفتاب نیوز علمی 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

پارسینه اجتماعی 1

آفتاب نیوز علمی 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 2

صراط فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 2

باشگاه خبرنگاران سلامت 0