مشرق نیوز چندرسانه ای 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 6

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

پارسینه اجتماعی 6

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

مشرق نیوز گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 11

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

فردانیوز چندرسانه ای 7

افکارنیوز گوناگون 3

پارسینه اجتماعی 11

مشرق نیوز گوناگون 7

باشگاه خبرنگاران سیاسی 2

فردانیوز سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 3

ایکنا گوناگون 317

صراط چندرسانه ای 4

پانا گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 7

صداوسیما گوناگون 6

جام نیوز سیاسی 41