باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

خبرآنلاین طنز 1

دنیای اقتصاد اقتصادی 0

خبرآنلاین بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

خبرآنلاین بین‌الملل 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

خبرآنلاین بین‌الملل 0

صدای ایران گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مهر سیاست خارجی 1

ایرنا سیاسی 1

شفقنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

مهر سیاست خارجی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

خبرآنلاین بین‌الملل 4

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 1

فردانیوز بین‌الملل 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0