صراط ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

رکنا گوناگون 3

جماران گوناگون 3

فانوس نیوز ورزشی 6

فرتاک ورزشی ورزشی 7

پارس فوتبال فوتبال ملی 8

پارس فوتبال فوتبال ملی 5

روزنو ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 4

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

ورزش 3 ورزشی 3

نود تي وي ورزشی 5

الف ورزشی 6

خبرآنلاین ورزشی 4

دانا ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 5

ورزش 3 ورزشی 5