ایران اکونومیست اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

همشهری گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

ایرنا زنجان 0

ایرنا زنجان 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

ایرنا کردستان 2

ایرنا آذربایجان غربی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

ایرنا آذربایجان غربی 2

پانا گوناگون 1

مهر اصفهان 2

ایرنا خراسان شمالی 5

مهر اصفهان 0

مهر اصفهان 1

ایران اکونومیست اقتصادی 1

ایرنا اصفهان 5

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

ایرنا سمنان 0