فردانیوز چندرسانه ای 0

صدای ایران گوناگون 0

صداوسیما ورزشی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 5

ایرنا بین‌الملل 3

مشرق نیوز ورزشی 1

ایرنا بین‌الملل 0

صداوسیما ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

شفقنا گوناگون 2

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 4

صداوسیما بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 1

آفتاب نیوز بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 2

ایلنا گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 3

شفقنا گوناگون 1