پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 1

فردانیوز چندرسانه ای 3

رکنا گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 0

گلستان 24 گوناگون 1

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 1

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 3

دانا فرهنگی و هنری 0

رکنا گوناگون 2

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 1

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 1

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 7

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 0

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 2

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 3

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 5

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 6

پرسپولیس نیوز فوتبال داخلی 6

شبستان اجتماعی 3

افکارنیوز گوناگون 2