فردانیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 1

پارسینه ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 1

برنا گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

صداوسیما ورزشی 0

برنا گوناگون 2

دانا ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

صداوسیما ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 2

صداوسیما ورزشی 3

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 1

الف ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خردادنیوز گوناگون 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

جماران گوناگون 2

صراط ورزشی 6

جماران گوناگون 2

جماران گوناگون 3