مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 2

تابناک ورزشی 5

مشرق نیوز ورزشی 7

افکارنیوز گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 7

پارسینه ورزشی 6

دانا ورزشی 6

مشرق نیوز ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

خردادنیوز گوناگون 7

عصرایران ورزشی 5

عصرایران ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 8

صراط ورزشی 4

رکنا گوناگون 3

مشرق نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 4