پارس فوتبال فوتبال ملی 3

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

جام نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال خارجی 14

دانا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

خبرآنلاین ورزشی 0

پارسینه ورزشی 8

خبرآنلاین چندرسانه ای 14

فردانیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 4