پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

برنا گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

ایرنا ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 3