پارسینه اجتماعی 0

عصرایران اجتماعی 1

مشرق نیوز اجتماعی 0

آفتاب نیوز حوادث 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

ایرنا گلستان 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

صراط فرهنگی و هنری 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

عصرایران اجتماعی 0

آفتاب نیوز حوادث 0

مهر اجتماعی 0

خبرآنلاین اجتماعی 0

جماران گوناگون 0

همشهری گوناگون 0

فردانیوز اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

آفتاب نیوز حوادث 0

همشهری گوناگون 0

ایرنا حوادث 1

عصرایران اجتماعی 0

فانوس نیوز اجتماعی 1

صدای ایران گوناگون 0

تابناک اجتماعی 0

خبرآنلاین اجتماعی 1