ایسنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا کرمان 1

شبستان اجتماعی 0

دانا اجتماعی 1

شبستان اجتماعی 0

ایرنا حوادث 1

عصرایران اجتماعی 0

موج گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 2

صراط فرهنگی و هنری 4

صراط فرهنگی و هنری 2

ایرنا حوادث 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 2

فردانیوز اجتماعی 1

مهر اجتماعی 3

برنا گوناگون 6

مهر خراسان شمالی 2

ایرنا خراسان شمالی 1

ایسنا خراسان شمالی 7

مشرق نیوز گوناگون 2

الف اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 7

شبستان اجتماعی 5

صراط ورزشی 1