جام نیوز بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 3

مهر بین‌الملل 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

خبرآنلاین بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 1

ایلنا گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ایرنا بین‌الملل 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

ایلنا گوناگون 4

خبرآنلاین بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 2

صداوسیما بین‌الملل 3

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 1

ایلنا گوناگون 1

مشرق نیوز گوناگون 3