مهر اجتماعی 1

ایسنا اصفهان 0

مهر ایلام 0

مهر اقتصادی 0

مهر کرمانشاه 1

مهر کرمانشاه 7

ایسنا اقتصادی 3

مهر اقتصادی 0

مهر اقتصادی 1

مهر اقتصادی 5

ایسنا چهارمحال و بختیاری 5

موج گوناگون 4

موج گوناگون 9

ایسنا اردبیل 5

ایسنا زنجان 10

ایسنا اردبیل 10

ایرنا فرهنگی و هنری 3

فانوس نیوز گوناگون 3

خبرگزاری سلامت عکس 41

خبرگزاری سلامت سلامت 40

تابناک اجتماعی 18

ایران اکونومیست اقتصادی 23

سلامت نیوز سلامت 35