برنا گوناگون 5

سلامت نیوز سلامت 1

خبرآنلاین اجتماعی 2

الف اجتماعی 3

مشرق نیوز گوناگون 2

ایرنا قزوین 0

تابناک اجتماعی 0

بهارنیوز علمی 3

جماران گوناگون 2

جماران گوناگون 1

پانا گوناگون 2

عصرایران اجتماعی 1

مهر سلامت 1

مشرق نیوز سیاسی 3

سلامت نیوز سلامت 4

عصرایران اجتماعی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

صداوسیما گوناگون 0

سینا فناوری 1

افغانستان پیپر افغانستان 0

پارس نیوز گوناگون 0

ایرنا قزوین 0

رکنا گوناگون 0

سینا فناوری 0

مشرق نیوز اجتماعی 3