صداوسیما اجتماعی 0

عصرایران اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 4

آریا اقتصادی 3

صداوسیما اقتصادی 2

صداوسیما اجتماعی 0

نامه نیوز چندرسانه ای 4

صداوسیما اجتماعی 0

ایسنا لرستان 4

صداوسیما اجتماعی 0

شفقنا گوناگون 5

ایسنا خراسان جنوبی 2

پول نیوز مالیات 0

صداوسیما ورزشی 0

شبستان سیاسی 4

دانا اجتماعی 0

شبستان سیاسی 0

ایکنا گوناگون 6

اتاق خبر24 اجتماعی 9

صداوسیما اجتماعی 4

ایرنا اجتماعی 0

ایکنا گوناگون 4

خردادنیوز گوناگون 2

عصرایران اقتصادی 0