فردانیوز اجتماعی 0

فانوس نیوز اجتماعی 0

شبستان اجتماعی 0

فانوس نیوز اجتماعی 0

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 3

ایسنا سیاسی 0

شبستان اجتماعی 0

ایسنا سیاسی 0

عصرایران سیاسی 0

ایرنا اقتصادی 5

ایرنا اقتصادی 4

موج گوناگون 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

موج گوناگون 0

عصرایران اجتماعی 2

پارسینه اجتماعی 4

آفتاب نیوز حوادث 4

پارسینه اجتماعی 3

دانا اقتصادی 4

الف اقتصادی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

عصرایران اقتصادی 4

ایسنا سیاسی 7

فردانیوز سیاسی 0

ایرنا دولت 6