ایسنا بوشهر 1

ایسنا سیاسی 0

مهر اجتماعی 0

مهر اجتماعی 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

پول نیوز اقتصادی 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 0

پارسینه اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

شانا بین‌الملل 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 0

دانا اقتصادی 1

دانا اقتصادی 0

پارسینه اجتماعی 0

رکنا گوناگون 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

ایرنا خوزستان 1

تابناک اجتماعی 0

ایلنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

پول نیوز اقتصادی 0