صداوسیما بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 0

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا خراسان رضوی 2

صداوسیما بین‌الملل 0

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا خراسان رضوی 7

صداوسیما بین‌الملل 5

ایرنا خراسان رضوی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

ایرنا خراسان رضوی 1

صداوسیما بین‌الملل 3

ایرنا خراسان رضوی 2

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 4

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا هرمزگان 5

رکنا گوناگون 1

ایرنا خراسان رضوی 2

ایرنا فارس 2

ایرنا فارس 1

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا خراسان رضوی 1