ایرنا ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ایسنا ورزشی 4

ایرنا ورزشی 0

مهر فوتبال خارجی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ایرنا ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 1

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ایسنا ورزشی 3

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا ورزشی 0