ایرنا ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 1

ایرنا فرهنگی و هنری 0

طرفداری ورزشی 1

خبرآنلاین بین‌الملل 1

صداوسیما بین‌الملل 0

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

صدای ایران گوناگون 0

طرفداری ورزشی 2