صراط چندرسانه ای 0

باشگاه خبرنگاران فناوری 1

جام نیوز سیاسی 0

شهرآرا نیوز گوناگون 0

جام نیوز سیاسی 1

جام نیوز سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 0

جام نیوز سیاسی 0

ایسنا سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

خبرآنلاین سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 1

صراط سیاسی 0

خبرآنلاین سیاسی 0

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

خبرآنلاین بین‌الملل 0

جام نیوز سیاسی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

فردانیوز سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 0

همشهری گوناگون 0