رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ایرنا خوزستان 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر ورزشی 0

صراط ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر ورزشی 1

مهر ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 0

خبرآنلاین ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 8

صراط ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

مشرق نیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 1

مهر ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0