ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 1

ایرنا ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر ورزشی 8

ایرنا ورزشی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر ورزشی 2

ایرنا آذربایجان غربی 7

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر ورزشی 1

صراط ورزشی 4

ایرنا ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 1

ایرنا ورزشی 1

مهر ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

مهر ورزشی 0

برنا گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5