پارس فوتبال فوتبال ملی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

نامه نیوز ورزشی 0

فانوس نیوز ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 1

فانوس نیوز ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 2

فرتاک ورزشی ورزشی 7

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

افکارنیوز گوناگون 5

فانوس نیوز گوناگون 5

فانوس نیوز بین‌الملل 5

فانوس نیوز ورزشی 3

گلستان 24 گوناگون 8

افکارنیوز گوناگون 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 2

عصرایران ورزشی 4

برنا گوناگون 7

فانوس نیوز ورزشی 8

برنا گوناگون 3

برنا گوناگون 4