فانوس نیوز فرهنگی و هنری 0

افکارنیوز گوناگون 7

الف فرهنگی و هنری 0

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 2

موج گوناگون 3

خردادنیوز گوناگون 8

پارسینه اجتماعی 28

دانشجو فرهنگی و هنری 22

ایکنا گوناگون 16

ایران اکونومیست سیاسی 48